شعر کامل آهنگ زیبا مرحوم احمد ظاهر فثید
زندگی آخر سر آید، بندگی در کار نیست،

بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست.

گر فشار دشمنان آبت کند، مسکین مشو،

مرد باش ای خسته دل، شرمندگی در کار نیست!

با حقارت گر ببارد بر سرت باران در،

آسمان را گو: برو، بارندگی در کار نیست!

گر که با وابستگی دارای این دنیا شوی،

دورش افگن، اینچنین دارندگی در کار نیست.

گر به شرط پای بوسی سر بماند در تنت،

جان ده و رد کن، که سر افگندگی در کار نیست.

زندگی ازادی انسان و استقالل اوست،

بهر آزادی جدل کن! بندگی در کار نیست.

ابوالقاسم لاهوتی

source

Hamid

Author Hamid

More posts by Hamid

Join the discussion 2 Comments

 • زندگی آخر سرآید بندگی در کار نیست
  بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست

  گر فشار دشمنان آبت کند مسکین مشو
  مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نیست

  با حقارت گر ببارد بر سرت باران در
  آسمان را گو برو بارندگی در کار نیست

  گر که با وابستگی دارای دنیا میشوی
  دورش افکن اینچنین دارندگی در کار نیست

  زندگی آزادی انسان واستقلال اوست
  بهر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست

Leave a Reply