0

گل باران شدن استاد گل زمان در آرامگاه احمد ظاهر و خاطرات خوش او از اسطوره موسیقی کشور |Ahmad Zahir

#NajwaStudio #نجوااستدیو #AhmadZahir گل باران شدن استاد کل زمان در آرامگاه احمد ظاهر و خاطرات خوش او از اسطوره موسیقی کشور |Ahmad Zahir #Najwastudio #YamaSiawash #BaktashSiawash #یماسیاوش اینجا ساحه مکروریان…

Read More