0

لیلی لیلی جان احمد ظاهر سه‌تار عبدالهادی توخی از هرات افغانستان

برای حمایت از ادامه‌ی تولید ویدیوهای آموزشی ما، DVDهای آموزشی هر سرفصل را سفارش دهید تا برای شما به هرجای دنیا که هستید ارسال شود. www.nimafereidooni.com 982122952820+ آموزش آکادمیک سازهای…

Read More