0شبنم ظاهر، دختر احمد ظاهر هنرمند فقید افغانستان که مصروف ساختن یک مستند روی زندگی پدرش به کمک یک فلمساز امریکایی است میگوید که در این فلم به زندگی احمد ظاهر و چگونگی مرگ اش پرداخته شده است، او که در گردهمایی در کالیفرنیا روی چگونگی ساختن این فلم و میراث پدرش در سکتور هنری افغانستان صحبت کرد.

به چینل یوتیوب تلویزیون آشنا بپیوندید و در کنار خبرهای داغ روز، صدها ویدیوی جالب و دیدنی دیگر را تماشا کنید
خبرهای تلویزیون آشنا را از وبسایت، فیسبوک، تویتر و انستاگرام ما نیز دنبال کرده می توانید:Twitter:

source

VOA Dari

Author VOA Dari

More posts by VOA Dari

Join the discussion 11 Comments

Leave a Reply