0گفتنی‌های تازه و گرامی‌داشت از هنرمند جاویدانه، احمد ظاهر
به مناسبت چهل‌ویکمین سالیاد احمدظاهر؛ آوازخوان پرآوازه کشور
۱۳۹۹ / ۳/ ۲۴ == 2020 /June /13
مرد نمیرد به مرگ، مرگ ازو نام جوست
نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست
#ahmadzahir #RTA #ahmadzahirsongs #ahmadzahersongs #afghanisongs #afghanistan

source

RTA Music

Author RTA Music

More posts by RTA Music

Join the discussion 5 Comments

Leave a Reply