شعر کامل آهنگ زیبا احمد ظاهر فقید

پیدا شد و پیدا شد گمگشته ما امشب
می چرخم و می رقصم با باد صبا امشب

در کلبه ما خورشید مهمان شده باز امروز
در محفل ما مهتاب، افشانده صفا امشب

یک روز نشد با ما این چرخ و فلک همراه
گوئی من و دل هستیم مهمان خدا امشب

بر زانوی من دلدار بنهاده سر زیبا
گر سر دهمش در پای ، کاری است بجا امشب

پروانه مرا عمری اسباب شگفتی بود
کار تو ولی دارم ، خود حال تو را امشب

دیوانه دل مسکین باور نکند این بخت
حق دارد اگر دارد صد چون و چرا امشب

وه وه که چه سرمستم دل می رود از دستم
هر تار دلم دارد صد شور و نوا امشب

عماد خراسانی

source

Hamid

Author Hamid

More posts by Hamid

Join the discussion 4 Comments

Leave a Reply