0تلویزون بهار از شما و در خدمت شما
محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ما تماشا کنید

Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!

Maulana Shenas Ahmad Farooq Orkzi Epsode 01 برنامه ٣٣ مزرعه شعر و فرهنگ با اسوده صميم
#bahartv#FarooqOrkzi#AsudaSamim

source

BAHAR TV-AF

Author BAHAR TV-AF

More posts by BAHAR TV-AF

Join the discussion One Comment

Leave a Reply