0Ahmad Zahir
Ahmad Zaher
Nainawaz
Ustad Nainawaz
Best Majlisi
Majlisi
Majlesi
Last Majlisi Song
Afghanistan 2017
Afghan 2017
AfghaN Music 2017
Best Afghan Music ever
Afghan Star 2017
Afghanistan Deutschland
Deutsch Afghaner
Valy Music 2016
Fist Band
Afghan Funny
Dari Funny
Ariana TV
TV 1 Kabul
Ariana Air
Afghan TV 2017
Said Omar Song
Afghan New Song 2017
Afghan songs 720p HD 2017
Afghan Songs 1080p HD 2017
Afghan HD Songs
Afghan HD Music Videos
Afghan High Definition Songs 2017
New Afghani Songs 2017
New Afghan Video Clip 2017
New Afghan Songs 2017
New Afghani Song 2017
New Afghan Song 2017
New Afghani Songs 2017
Afghan News 2017
Afghan Songs 2017
Afghan New Music Video 2017
Afghan New Music Videos 2017
New Afghan Singers 2017
Pashto Songs2017
Hazargi Songs 2017
Uzbaki Songs 2017
Tajike Songs 2017
Dari Songs 2017
Farsi Songs 2017
Afghan Star 2017
Persian Songs 2017
New Persian songs 2017
Afghanstar 2017
Tolo Tv show 2017
Tolo tv News 2017

source

Afghan Nostalgia

Author Afghan Nostalgia

More posts by Afghan Nostalgia

Join the discussion 26 Comments

 • Бар падарат лаънат, номарди ноодам аз дасти ту касифи Худозада АХМАД ЗОХИР кушта шуд.

 • سوال : محبوب الله پس از مرگ احمد ظاهر جهت ادای احترام و فاتحه به خانه احمد ظاهر نرفته و فقظ پس از دو ماه موقع سفر امریکا برای خداحافظی به خانه مرحوم احمد ظاهر رفته است ؟
  سوال بر انگیز است.
  در آن زمان شما به عنوان کدام مآموریت ویزه امریکا را بدست آوردید ؟ ویزه شما و پاسپورت شما پاسپورت خدمت بود.

 • Wa Ah says:

  تو بیناموس خوب میفهمی که‌چی‌گپ‌شده بود . احمد ظاهر د سیت پشت سر شیشته بود فوت کرد و تو بیناموس زنده ماندی و در ظرف دو ماه ویزه امریکا را گرفتی .

 • Лаьнат ба ин котили лаин мегуям .Вай на танхо як шодравон Ахмад Зохир балки тамоми мухлисони Ахмад Зохиро кушт.Ман фирк мекунам ки то ба хол Виждон ин шахсро азоб намедода бошад ки Хакикатро гуяд. Чунин руз насиби у низ гардад.То ба Киёмат лаьнат ба ин хел дусти Номард.

 • بنده از طفولیت عاشق صدا و خواندن های احمد ظاهر هستم و خواهم بود، ولیکن مردم ما ،اگر تاریخ را ببینیدخود را فدای احساسات خود کرده اند، همیشه از روی احساسات قضاوت کرده اند و می کنند.

 • مردم شما ناقی دو و دشنام متین..هچ کسی نست از رفقایش که جواب درستی داده باشه که احمد ظاهر ره کشته باشند .صمد دار دار هم حتی خودش مطمعن نبود که دلپور گفته باشه کسی با مرمی به پیشانیه احمد ظاهر زده باشه او هم شنیده بوده ندیده بوده..و دیگه اگر میخواست یک دولت او ره به قتل برسانه خیلی کاره آسان بود برش،.دیگه لازم نبود اونجا بره اینجا بره فلان جا ببره ..د همو دانه خانش هم متوانست بزنه با تفنگ ..خلاصه گپ هچ کسی دقیق نمفامه که تصادف بوده یا قتل …گناه کسی ره به گردن نندازین…روحش،شاد و یادش،گرامی باد

 • اول ای که خوب هر آدم عاقلی لی مصاحبه ببینه خوب از گپ هایش فهمیده میشه که داره دورغ میگه اول که هیچی از موتر نگفت که جلو مه آمد جلو را مر گرفت که مه مجبور شدم به سنگ بزنم تا ای که مجری بعد بع زبانش داد که فکر نمیکونی کع یک موتر جلویت آمده باشه او هم گفت چرا ای که لز ای دورغ بعد گفت مه یک هفته به بیمارستان بودم هیچ نفهمیدم که احمد ظاهر چی شده تا که خانه آمدم چطور رفیقش بودی که در طول یک هفته بپورسیدی که رفیق مر کجا هست چی شده که از تلویزون بفهمی بعد گفت که مه دو ماه هفت روز بعد از مرگ احمد ظاهر به کابل بودم بعد از ای مدت فقط خانم احمد ظاهر دیدم او هم روز آخر خداحافظی تو چطور باز رفیق بودی قوم بودی که سر خاکش نرفتی پیش پدر و مادر احمد ظاهر به تسلیت نرفتی فقط خانمش را دیدی خوب معلوم است که قایم شده بودی ای مجری متوانست خیلی راحت ای سوال هار ازیش بپورسه پیش مردم رو سیاهش کند خیلی راحت ولی نپورسید از کجا معلوم که با ای قاتل توانی نکرده باشه پول بریش وعده نداده باشه باز میگع که مه شک مه برطرف شد حالی آفرین به جراعت شما او نمتوانه که طور بکوشه او هم به آمریکا اول ای که کسی که میایه بازپورسی میکونه جلو مردم خوده یک قهرمان میخایه جور بکونه نباید از چیزی هم بترسه باز میگه که مه طرف دار احمد ظاهر هم هستم مردم هوشیار همه چیز دیدن

 • Khybar Bram says:

  نمی دانم چرااسرارميکنم اين شخص راقاتل معرفی کنيم دست تقدير درميان است احمد ظاهر خود به دوستی واستادی وی اعتراف کرده ثبت کست است وهم دوست فاميلی است زيرا
  پسرکاکايم درشفاخانه ای چاريکار ازنزديک ديده بود سرش سخت زخمی شده بود مګر مرمی واثار لت وکوب نه بود البته اين چشم ديد است ظلم فجايع خلقي هازيات است وهرچه
  ميچسپد مګر پاچا به حيث ګماشته خلقی هيچ کاری عليه احمد ظاهر کاری نه کرده ودر رفاقت صادق است راه درست پيداکردن واقعيت اعتراف دودختر است که شاهدی بدهند وممکن است.

 • SPEY Qaseme says:

  خدا رحمت کند احمد ظاهر را. اما. رفقای. نامردش. او. را به قتل رساندن

 • saber saberi says:

  آقای محبوب الله اینکه شما می‌گویید ماشین تصادف کرد و بعد از آن دیگر چیزی را نمی دانید این خود اعتراف شما می باشد چون اگر سارنوال نتواند شواهد بدست بیاورند اینکه شما در قتل نقش داشتید ولی خود در همین اعتراف یک دروغ را تایید می نماید که همه می دانیم دروغ است و آن اینکه که ماشین تصادف کرده است در حالی که همه می دانند ماشین تصادف نکرده است و تصادف ساختگی بوده است

 • آقای محبوب الله پاچا! شما که اینهمه "جان جان" می گویید و نیز "و الله" و "به خدا" می گویید و احمد ظاهر اینقدر برای شما نزذیک و عزیز بوده است چی کاری برای آگاهی، شناسایی و پیگیری جریان احمد ظاهر را انجام داده ای حال اینکه انگشت اتهام به سوی شما گرفته می شود. لعنت خدا بر دروغگو

 • Tof ba royad khoda lanat kona kasif 😢😷

 • چی حافظه ای! هر چیزی که به سودش باشد یادش میاید حتی روز هفته و دقیقا" کوچه و ساعت. اما در آغاز می گوید یادش نیست چون 37 یا 38 سال پیش بود.

 • چی نیازی است به شرح شجره شما.
  هرزه کاری ها در این دل مردگان از حد گذشت
  بعد از این آن به که هر کاری کنم ماتم کنم
  آدمیت کو مگر از خرس موئی بر کنم
  زخم سگ را بی لعاب سگ چسان مرهم

 • AHMAD ZAHIR SHAHID SHOD HAMA DOSHMANASH KOLESHAN MORDAR

 • Zahid Zahid says:

  بچۀ احمد ظاهر و برادراش اصف و خواهرانش در این مدت باید یک کوبائ امریکائ را پیدا میکردن تا این کثیف را مردار میکردن. در صورت کۀ این کثیف ثابت شدۀ کۀ دست در کشتۀ شدن او داشتۀ اللۀ پاک جزائ این نمک حرام شادی باز را بدهد. ارواح او و کاکا صمد این کثیف را بشرماند .
  خون نا حق دست از دامن قاتل برنداشت. دیدۀ باشی لکۀ های دامن قصاب را

 • Scott Amon says:

  Put this guy on a lie detector while he tells this phony story of his.

 • دروغ میگه این نا مرد

 • ای دوست نامرد و نا جوان

 • خدا میدانه کی ظاهر مارا خفه کرد

 • همو دو کوسی میگی فاهشه میگی
  بیایه بگویه که یک وقت بی عقلی بود خاطر کشتن احمد ظاهر ما باکرگی خوده از دست دادیم یعنی به آمد ظاهر کوس داریم یک شب قبل و با محبوب الله پادشاه بورده کشتیم…

 • همو دو دختر یکی دختر حفیظ الله این و دیگیش دختر ریس امنیت ملی هم وقت بوده که دختر امین صاحب باکرگیشه و دیگه دختر ره ظاهر جان پرانده بوده یک شو پیش بعدا احمد ظاهر اعتماد کده رفته

 • دولت ما از هم وقت یک دولت مردار، کثیف ، نجیس انسان های بی شرف بی وجدان بوده تا حالی هم 2020 است خر حکومت میکنه

 • تو بی ناموس به نام مسلمان هستی
  ۵ وقت نماز پرسان کو؟ خبر نداره چی است، سوره فتحه چیست بگو همی مسلمان کافر ره

 • خاطر ویزه امریکا به قتل رساندی
  آیا گاهی ویزه آخرت خوده فکر کدی
  باز اونجه پشت زن، دختر یا خود حفیفظ الله امین بگرد که کیر خوده ده کوس زنت بزنه …😡😡😡

 • تو بی ناموس که در قتل احمد ظاهر دست داشتی
  او به حیث رفیق خوب خود اعتماد کرد بر تو حیوان وحشی و تو همرای شوی زن حفیظ الله امین کشتین.
  اگر از دختر حفیظ الله امین خیسته بود ( بی ادبی معاف) به یک سگ میداد پوست احمد ظاهر ره چرا گرفته بود، او نخواست دل دختر حفیظ الله امین یخ کنه قصد کشتن او ره توست تو کدن.
  توف بر تو مرتد، لعین، خر، بی ناموس و کوس کش .
  در آخرت پیش خداوند ج چی جواب میتی چند سال زندهگی خواهد کدی .؟ آخر خر واری میموری.
  در افغانستان فکر آمدن را نکونی😡😡😡😡😡😡

Leave a Reply