01. هرگز هرگز هرگز بی تو نمیخندم
2. یادت من برفتم زیبای خوب رویان
3. آسمان خالیست خالی روشنانش را کی برد
4. با خبر باش باخبر شب به پیشت میایم
5. باز آمدی ای جان من جانا فدای جان تو
6. بگذرد بگذرد عمر من بگذرد
7. بروید ای حریفان بکشید یار ما را به من آورید یکدم صنم گریز پار را
8. زنده گی چیست خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن
9. ای دل ای دل دیوانه در عشقش شدی افسانه بر دامش شدی زولانه ای دل دلی دیوانه
10. گل صبو بدوش آمد ساغری خموشان کو جام می به جوش آمد بانگ باده نوشان کو
11. ای دل تو گریه کم کن تا چشم تر نباشد خونا بها ببندید تا کس خبر نباشد
12. همش درد و همش رنج و همش غم
13. میگوم که دوستت دارم خودته خپ میزنی
14. پیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت دیدی دلاک عمر چه سان بیخبر گذشت
15. شادی کنید ای دوستان من شادم و آسوده ام بوی جوانی بشنوید از پیکر فرسوده ام
16. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو
17. تنها تنها تنها تویی تنها تویی در خلوت تنهایی ام
18. گاه در آغوش این گاه در آغوش آن دل شده از دست من ای به بر دیگران

source

Ahmad Zahir

Author Ahmad Zahir

More posts by Ahmad Zahir

Join the discussion 25 Comments

Leave a Reply