عزیزانم اینک طبق وعده دومین آهنگ دوگانه زیبا و دلنشین رادیویی و نایاب دو هنرمند همیشه جاویدان، احمدظاهر جان و خانم ژیلا را به مناسبت رسیدن چهلمین سالروز وفات هنرمند دلها و الماس شرق خدمت تان با کیفیت عالی تقدیم میدارم و شاید اکثریت این آهنگ زیبا را هم برای بار نخست بشنوند که امیدوارم از شنیدن و دیدنش لذت ببرید.
باید یاد آور شوم سومین آهنگ زیبا و نایاب دوگانه رادیویی شانرا هم به زودی با شما دوستان عزیزم شریک میسازم.

احمدظاهر و ژیلا
آهنگ : گفتم که میبوسم ترا
البوم : آهنگ نایاب رادیویی
ویرایش : مسعود عظیمی

گفتــی که می بوسم تو را، گفتم تمنا می کنم

گفتـی اگر بيند کسی، گفتم که حاشا می کنم

گـفتـــــی ز بخــــت بد اگر ناگه رقــــيب آيد ز در

گفــتم که با افسون گری او را ز سر وا می کنم

گفتی که تلخی های مـــی، گــر ناگوار افتد مرا

گفتم که با نــوش لبـــــم آن را گــــوارا می کنم

گفتی چه می بينی بگو، در چشم چون آيينه ام

گفتم که من خـود را در او عريان تماشا می کنم

گفتـــی که از بـی طاقتی دل قصد يغما می کند

گفتم کـــه با يغــــماگران بــــاری مدارا می کنم

گفتی که پيــوند تو را با نقد هــــستی می خرم

گفــتم که ارزان تر از اين من با تو سودا می کنم

گفــــــتی اگــر از کوی خود روزی تو را گويم برو

گفــتم که صد ســـال دگر امروز و فردا می کنم

گفتــی اگر از پای خــــود زنجير عـشقت وا کنم

گفتــم ز تو ديــــوانه تر دانی که پيدا مــــی کنم

سیمین بهبهانی

source

Massoud Azimi

Author Massoud Azimi

More posts by Massoud Azimi

Join the discussion 13 Comments

Leave a Reply