آهنگ : وای من بیهوده ام ، بیهوده در کار ها
شاعر : سیمین بهبهانی
کپوزیتور : شاه ولی ولی ترانه ساز
ثبت : انجنیر علی عالمی
البوم : شب هجران ، با کیفیت عالی
محصول موزیک سنتر، کابل
Ahmad Zahir High Quality Song
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

source

Fazel Mir

Author Fazel Mir

More posts by Fazel Mir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply