#AhmadZahir

#АхмадЗохир

#Nainawza
متن موزیک میروی از من و لبریز فغانم احمد ظاهر

ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم
ميشوی دور و ازين غم نگرانم، چه کنم
خواهی آتش به غرورم زن و خواهی بنواز
دوستت دارم و ترکت نتوانم، چه کنم
تو طلبگار جوانهای پر آوازه شدی
من که يک آدم بی نام و نشانم، چه کنم

source

HD OLD SONGS

Author HD OLD SONGS

More posts by HD OLD SONGS

Join the discussion 3 Comments

 • P H says:

  صدا ماندگار ظاهر دلها و ارجمند استاد نینواز روحتان شاد باد.

 • Yambagak says:

  آموزش زبان فارسی به کودکانِ تولد شده در غرب.
  Teaching Farsi for Children born in the West.

  Simple, pictured, books with everyday conversational sentences.

  Parents to children.

  Every night 10 minutes only.

  See the videos below to see how much one person has learned.

  آگاهی به کسانی که علاقه به آموزش زبان فارسی دری به کودکانشان دارند. یعنی پدر و مادر به کودکان.

  لطفن در چینلِ من رفته و از روش آموزش من دیدن نمایند. من کتاب های بسیار ساده و آسان را به فرزندان تولد شده در غرب تهیه کردم. این کتاب ها در Amazon است. هر کس می تواند خودش به فرزند خود فارسی یاد دهد، بدونِ مکتب. اگر مکتب باشد هم خوب است. مگر دخترم در خانه با مادر خود یک گرفته است.

  این است فلم نتیجه‌ی آموزش دخترم.

  پندانه ها یا ضرب المثل ها:
  Farsi Proverbs by students:

  https://youtu.be/UivBgRMQp6o

  معرفی کتاب ها:
  Books intro for new learners.
  https://youtu.be/f0UmBzFRSWc
  آموزشِ زبان حالِ ساده:
  Present Tense Learning.
  https://youtu.be/9yPsPxmAA4c
  قصه خوانی با پرسش و پاسخ:
  Reading story with Q & A.
  https://youtu.be/VxMfCM_9stc
  شعر خوانی با پرسش و پاسخ:
  Poem reading with Q & A.
  قصه های کوتاهِ دو دقیقه‌ی
  https://youtu.be/QpjVOKyI2N4
  https://youtu.be/D_sYF1vIpvE
  خوانش فکاهی با تشریح واژه های آن:
  Reading a joke with words explanation.
  https://youtu.be/4Aaax4hDgXc
  اگر میل دارید که فرزندانِ شما هم چنین یاد بگیرد. لطفن در چینلِ من فلم معرفی کتاب ها را ببینید. روشِ درسی من بر اساسِ "هر شب ده دقیقه درس است؛ نه بیشتر."
  اگر چیز خوب در چینلِ من پیدا کردید؛ برای تشویق کار هایم لطفن سبزکرایب کنید.

  هویت باختگی، گرانترین و جبران ناپذیر تر باخت زندگیست

 • Bahar Mazar says:

  ای جان چه ناز بودی احمد ظاهر جان 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Leave a Reply