0sanjidat salman khan madure sediq shabab rahir shabab ahmad zahir ahmad wali ahmad tahir bashir hamdard mustafa jalali temor jalali ehsan aman said omar habib qaderi qader ashpari naim popal nazir khara shekib hamdard sarban farid rastagar khalid kayhan ramin sharif omar sharif dil agha surood tajiki irani qarsak panjshir reshad zahir farzana naz dunya ghazal nazir khara afghan star tolo tv news 1tv ariana tv ant shabkhand dam ba dam jalali

source

Darius PJR

Author Darius PJR

More posts by Darius PJR

Join the discussion 24 Comments

Leave a Reply