0با معذرت از اینکه اسم آقای مخدوم رهین ( رهین مخدوم ) تایپ گردیده است

source

Ahmad Zahir King of Afghan Music

Author Ahmad Zahir King of Afghan Music

More posts by Ahmad Zahir King of Afghan Music

Join the discussion 4 Comments

Leave a Reply