0A rare and complete version of Shab hai roshan شب های روشن
Lyrics: Ustad Khalili (click on “show more” for lyrics in Farsi)
Compose: ??
Album: Awshiqi rowyat man (Music Center Vol:2)

شبهای روشن، تنها نشینیم
در پهلوی هم، در نور مهتاب
تا باد خیزد، نالنده از کوه
تا نور افتد، لرزنده بر آب
در کوه پیچد، دلکش صدایی
از دور آید، گلبانگ نایی
غم های دل را با هم بگوییم
من با نیازی، تو با ادایی
زین آب خندان، آیینه بندم
تا صبح بینی، روی چو ماهت
از شاخ سنبل، شب شانه سازم
تا برفشانی موی سیاهت
این خلوت عشق، این شام زیبا
این لرزش موج، این رقص اختر
من دیده پرخون، تو گـُل به دامن
من شعر برلب، تو شور برسر
باد بهاران، از بعد مردن
بر تربت من، زین گـُل بکاری
ای ابر نیسان، بر مدفن من
در پای این کوه، اشکی بباری
با نالۀ زار، با صوت محزون
بر روی آن قبر، بلبل، تو هم باز
چندان بنالی، کاندر دل خاک
از نالۀ تو، نالم به آواز

استاد خلیلی

source

AfgHOUND

Author AfgHOUND

More posts by AfgHOUND

Join the discussion 25 Comments

 • 😢چی شب زیبا چی شب دلنشین میخواهی ساعت ها به زیبای مهتاب خیره شوی وبه آن نگاه کنی تا چشمانت بخوابند چشمانی که سخت نیاز به آرامش دارد چشمانی که سرگردان برای کسی است چشمانی که انتظار راهی کسی را دارد. 😢ظاهر زیبا، تو بی نظیری تو فرشته ای نجات تنهای منی، امشب باز دلم هوای یار گرده که سر شکوه آغاز کرده یاری که هرگز از من نبود ولی یاد او از منست، امشب دلم می‌خواهدبگرید اما برای کی؟ در شانه ای چی کسی؟ دستان چی کسی اشکهای مرا نگه دارد؟ امشب دلم می‌سوزد از دوری چی کسی؟ چی کسی این سوخت واین آتش را خاموش کند؟ من در بسترم به نور ماه در آب نگاه میکنم خدای من این چه زیبای بی نظیری دوستی آب با ماه هر دو باهم می‌درخشند هر دو با هم میزیبند هر دو باهم می‌رقصند. و شاید هم هر دو با هم راز و نیازی دارند ماه امشب ماه زیباست بعد از روزهای طولانی دوباره باز پیداست تا نورش را بر آب سایه کند هر دو خوشند هر دو می‌خوانند من این زمزمه را از لا بلای باد احساس می کنم همه باهم میخوانند همه باهم می‌رقصند اما تنها چشمان منست که میگرید، خسته و تنهاست. 😔❤️.

 • G A says:

  ظاهر عزیز روحت شاد بهشت برین جایت حکمت خداوند متعال در هنر و صدا دل نشینت نهفته بوده خوش به حالت

 • بسیار عالی آوز احمد ظاهر تکرار ناشدنی

 • بسیار عالی آوز احمد ظاهر تکرار ناشدنی

 • تا دنیا دنیا باشد صدایت جاودان میماند عزیز دلم ظاهر دلها سلطان احساسات فرمانروای آواز تو زنده هستی هر روز هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه روبروی من هستی جیگرت را صدقه

 • Dark Knight says:

  Ahmad Zahir was a well educated person. He finished teachers college, and worked in Kabul Times. He also knew English as if it was his mother tongue.

  Today’s generation is all garbage! They don’t have any education background nor are they talented!

  Unfortunately, the garbage artists all think they can become Ahmad Zahir?

  They try to mimic his songs and even his style literally, but they end up failing miserably.

  Ahmad Zahir, used his talent to serve his country. He yearned for a peaceful Afghanistan 🇦🇫 that never happened.

  Because Afghans are fighting each other!

  Living in Canada I’ve realized how much Afghans are disunited.

  If you look at any other culture or ethnicity they all lookout for each other.

  But we Afghans learn to destroy our own country men!

  Hence, the reason Ahmad Zahir was murdered, because he was at a level that some of his so called friends, and the government felt insecure of his status and position in Afghanistan!

  May God bless Ahmad Zahir’s Soul!

  Ameen!

 • نامت وه آوازت جاویدان .تنها تو سراینده هستی وه میمانی.بعد هزارها سال هم آواز ترا گوش میکنند…

 • آدمین خداوند جور داشته باشید با این ویوی زیبای که ادیت کردی

 • احمد ظاهر عزیز و افسونگر روح روانت جاویدان باد😭

 • الماس هاى باارزش افغانستان ( استاد خليل الله خليلى و احمد ظاهر ) ❤️🇦🇫🥰

 • What a beautiful song !

 • بجای سرمه زچشم تو خواب میریزد
  بجای خنده ز لعلت شراب میریزد
  تو از شکوفه ی خورشید هم شگفته تری
  ز هر نگاه تو صد آفتاب میریزد
  نگاه وحشی ات از من چی آهو وانه رمید
  مگر بجای نگاهت شتاب میریزد؟
  سرم ز مهر تو با مهر همسری دارد
  دلم ز قهر تو مانند آب میریزد
  زبس به خرمن جانم نگاهت آتش زد
  ز حرف حرف دلم التهاب میریزد …..
  ق،ق 07/11/2018

 • Omer Osmani says:

  Thanks for sharing this what a beautiful song 🙂
  May God forgive Ahmad Zahir and grant him paradise.

 • AfAus says:

  شبهای روشن تنها نشينيم
  در پهلوی هم در نور مهتاب
  تا باد خيزد نالنده از کوه
  تا نور افتد لرزنده بر آب

  در کوه پيچد دلکش صدايی
  از دور آيد گلبانگ نايی
  غمهای دل را با هم بگوييم
  من با نيازی تو با ادايی

  اين خلوت عشق اين شام زيبا
  اين لرزش موج اين رقص اختر
  من ديده پر خون تو گل بدامن
  من شعر بر لب تو شور بر سر

  بادی بهاران از بهر مردن
  بر تربت من زین گل بکارید
  ای ابرنیسان بر مدفن من
  در پای این کوه اشکی ببارید

 • Sanam Oria says:

  absolutely incredible….unforgettable voice AZ💞

 • who ever dislike is an asshole for sure lmao

 • Sanam Oria says:

  ای در صدات نرمش باران …..وی در گلوت عطر بهاران…..نجواگر ترانه انسان….احمد ظاهر جان💕💕

 • poloman1964 says:

  Wow, I don't know how to thank you brother for this Song, A version that not everyone has heard of . Many think s again.

 • HA says:

  The diamond of east! Only the voice stays on…

 • Farid Jahed says:

  The greatest legend that lived in recent times and no body can even come close to his personality or voice. We won't get another Ahmad Zahir ever

 • Farid Jahed says:

  He was some legend which is impossible to even come in close

 • zia aslamy says:

  I agree with u Jason 100%

Leave a Reply