0تشکر از احمد ولی بخاطر پخش این کلیپ کوتاه ولی نهایت زیبا. ادیت دوباره ویدیو از بنده.
Ahmad Zahir New Concert Video – Enhanced
احمد ظاهر
آهنگ : وای باران باران
کمپوز: احمد ظاهر
ترمپت : استاد ننگیالی
سکسفون : استاد اسماعیل اعظمی
درم : استاد عبدالله اعتمادی
شاعر : حمید مصدق
تهیه و تدوین : تمیم اسلام
شاعر : حمید مصدق
واي،
باران؛
باران ؛
شيشه ي پنجره را باران شست
از دل من اما
چه كسي نقش تو را خواهد شست؟
چارفصلش همه آراسته گي ست
من چه مي دانستم
هيبت باد زمستاني ست
من چه مي دانستم
سبزه مي پژمرد از بي آبي
آه چه رویای که طمع گر
آه چی پیوند صمیمیت ها
چه امید باطلی
چه امید باطلی

source

J&H Video Productions

Author J&H Video Productions

More posts by J&H Video Productions

Join the discussion 39 Comments

Leave a Reply