0

به آرزوی آزادی و آرامش وطن عزیز ما، عید سعید فطر را برای همه مسلمانان و هموطنان نهایت محترم تبریک میگویم.

.http://www.youtube.com/watch?v=f1169CBzJL0Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 29 Comments

Leave a Reply