0احمدظاهر جان مجلسي ناياب توبامني براي تمامان دوستداران و عاشقان هنرش بخصوس هارون جان و حسين جان فرهنكك تقديم است ـ

source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 12 Comments

Leave a Reply