Ahmad Zahir – احمدظاهر – نوای ماندگار

عشق من عشق من چـه چاره سازم
کـــه گنــاه مــرا ببــخشـــایـی
باز هم یار و همدم ام گردی
از دلــت زنـــگ قهــر بــزدایی
مــی شــود باز در دل شــب هـا
در خــم کــوچـه راز دل گـوئیم
نگـه مـا بـه هـم شــود خیـــره
گــرمی دســتهـای هــم جـوییم
مـی شــود دور از نگـاه حســود
نیــمـه شـب در کنــار مـن آیـی
لبــت افــتــاده بــر لبــان مــن
تا ســحر در بــرم بیــاســـایـی

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 6 Comments

  • من که عاشق تمام آهنگ های آقا هستم زود از میان ما رفت روحش شاد ممنون از شما ⁦🇦🇫⁩⁦🇦🇫⁩🥰🥰🥰

  • Very very nice song i love it🙏🙏🙏

  • Blue Afg says:

    تشکر خانم احمدی از بابت نشر کردن اهنک ظاهر جان

  • آهنگ زیبای را انتخاب نمودید،👌❤️، احمد ظاهر فهمیده بود که گناه او زندگی اش را تلخ نمود و عشقش را برای همیشه از دست داد. وچقدر جالب هم است که مرتکب گناه شدید و اعتراف هم میکنید. ولی این طریق معذرت خواهی نیست، چرا وقتی باکسی رابطی وجود ندارد، شناختی از هم دیگر ندارید بپرسید که چی باید کنید تا گناه شما را ببخشد؟ آیا شما هم می دانید که مرتکب گناهی شدید؟ کوشش نکنید احمدظاهر جان را واسطه برای معذرت خواهی قرار دهید، چونکه اگر من میبودم شما را می بخشیدم. آهنگهای احمد ظاهر عزیز ضعف بزرگ من است که مرا مانند موم نرم می‌سازد. 😊.

  • اين اهنگ احمدظاهر فقيد را اولين بار است كه مي شنوم متشكرم از شما ليلما احمدي گرانمايه بابت تشريك همچون اهنگ هاي ناب بلبل خوش الهان كشور

Leave a Reply