0Emshab ba qesa-e dil-e man goosh mekoni
Fardaa maraa cho qesa faramoosh mekoni

Emshab dil-e man ghosa darad
Emshab dil-e man ghosa darad

Dastam namerasad ke dar aghoosh giramat
Ai mah, baa ki dast dar aghoosh mekoni?

Dar saaghar-e tu chist, ke baa jora nokhost
oeshyaar- o mast raa hama madhoosh mekoni?

source

DurdenTylerr

Author DurdenTylerr

More posts by DurdenTylerr

Join the discussion 12 Comments

Leave a Reply