000:00 Yar Az Judaye Maikunad
03:39 Ah Che Khosh Amadi
09:06 Kharabam Ze Masti
12:51 Shadi Kunaid Aye Dosotan
18:50 Tu Ba Yak Dasht Por Az Gul
24:02 Delat Mekhast Ba Tu
28:49 Az Man Begurezed
33:51 Be Tu Gulghast Chaman
38:26 Akher Aye Darya
42:04 Zeba Negaram Ba Man Negah
45:06 Ahange Zendage
50:20 Aye Rashke Gulha
54:13 Del Ze Sawdaye
58:33 Sayad Sayad Rahm Kon
1:05:20 Man Nagoyam Ka Mara Az Qafas
1:10:48 Mashoqa Ba Saman Shud
1:18:24 Mekhandam Aga Emshab

source

trustylimbs🗺️

Author trustylimbs🗺️

More posts by trustylimbs🗺️

Join the discussion 9 Comments

Leave a Reply