آهنگ : بهار جوانی ام رفت و افسوس
کمپوز آهنگ : امریکایی
ثبت :استدیوی ۴۸ رادیو کابل ، با کیفیت عالی و اوریجنل
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

source

Fazel Mir

Author Fazel Mir

More posts by Fazel Mir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply