Ahmad Zahir Delakan ay Delakam – احمد ظاهر دلکم ای دلم

Subscribe to our channel :

Afghan music records

دلکم ای دلکم ای دلکم
مرغک تیر جفا خورده گکم

ترا از دور می بینم چه حاصل
به پهلویت نمی شینم چه حاصل

درخت حسن تـــو گلزار گرده
از آن گلها نمی چینم چه حاصل

شیاه چشمک به دل بند تو باشد
به پای جان ز پیوند تو باشد

سفر کردم به گلشن های دنیا
ندیدم کس که مانند تو باشد

بهترینهای احمد ظاهر در این شبکه موجود است

source

Sayed Sadat Safawi

Author Sayed Sadat Safawi

More posts by Sayed Sadat Safawi

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply