0

گر چند این صفحه ای تصاویر احمد ظاهر است ولی یک اهنگ ناب احمد ظاهر که به مناسبت اولین سالگرد احمد ظاهر تهیه شده بود در استدیو های تلویزیون ملی افغانستان، اهنگ آمد نفس صبح است که به شما تقدیم مینمایم !

Ahmad Zahir – Amad Nafasi Subh آمد نفس صبح Khaid Babrakzai Zadran2018

اولین سالگرد احمد ظاهر و خاموشی سازها

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply