0شب هجران البوم ۱۴ زنده یاد مرحوم احمد ظاهر ثبت استیدیوی افغان موزیک

آهنگ اول – به خدا تنگ است دلم
آهنگ دوم – چرا دیشب به سوی
آهنگ سوم – دل ز سودای
آهنگ چهارم – اگر عشق باشد
آهنگ پنجم – امشب از باده
آهنگ ششم – هنوز بر لب من
آهنگ هفتم – از تو دورم
آهنگ هشتم – خدا بود یارت
آهنگ نهم – تا به جفایت خوشم
آهنگ دهم – توبه توبه
آهنگ یازدهم – وای من بیهوده ام

source

AWM

Author AWM

More posts by AWM

Join the discussion 34 Comments

Leave a Reply