0خدا بود یارت

خدا بود یارت قرآن نگهدارت
سخس مددگارت سخی مددگارت

الا یار جان خطر دارد جدایی
نهال بی ثمر دارد جدایی
بیا کا ما و تو تنها نشینیم
که مرگ بیخبر دارد جدایی

دل من زین همه غمها فسرده
توانم را غم عشق تو برده
دریغا روزی آیی بر سر من
چراغ عمر من بینی که مرده

الا یارک شوخ و نازنینی
چرا از من تو دوری میگزینی
بیایی دیدنم ترسم که آنروز
بغیر از سبزهء خاکم نبینی

source

PayameWatan

Author PayameWatan

More posts by PayameWatan

Join the discussion 23 Comments

Leave a Reply