0چشم به راهت دل به يادت ، گريه کردم
سر شب تا سحر گريه کردم گريه کردم
به محمل ميرسيدم کاروان ميگذشت و ميرفت
تو جان مني جانم به فدايت روحم گذشت و ميرفت
به پيش شب روان فرياد کردم از جفايت
از من تو مپرس سيل سير شب ريخته پيش پايت
چشم به راهت دل به يادت گريه کردم
سر شب تا سحر گريه کردم ، گريه کردم

source

Fahim Amin

Author Fahim Amin

More posts by Fahim Amin

Join the discussion 45 Comments

Leave a Reply