0سرعت ویدیو را میتوانید از زبانه تنظیمات یوتیوب درگوشه سمت راست پایین پخش کننده ویدیو تغییر دهید

source

matin Zarifkar

Author matin Zarifkar

More posts by matin Zarifkar

Leave a Reply