ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم
ميشوی دور و ازين غم نگرانم، چه کنم
خواهی آتش به غرورم زن و خواهی بنواز
دوستت دارم و ترکت نتوانم، چه کنم
تو طلبگار جوانهای پر آوازه شدی
من که يک آدم بی نام و نشانم، چه کنم

source

Fahim Amin

Author Fahim Amin

More posts by Fahim Amin

Join the discussion 21 Comments

Leave a Reply