0احمد ظاهر صدای جاودان تمام اعصار.
آن چه احمد ظاهر را از دیگران متمایز می سازد، نه فقط آواز گیرایش است بلکه علتهای مختلف دیگر نیز دارد
یکی از این علت ها انتخاب روش یا سبک آواز خوانی یی است که هر هنرمند بایستی برای خودش تشخیص دهد، به این معنی که در کدام سبک می تواند بیشتر و بهتر احساسش را در قالب آهنگ ارائه دهد و آوازش برای کدام سبک مناسب ترین است زیرا حتمی نیست که هر هنرمند خوب بتواند هر سبک را بخواند
روح پر شور و جوان احمد ظاهر، در جستجوی فضای تازه یی بود، فضای متفاوت، فضایی که روح اش می توانست در آن عاشقانه پرواز کند. او هر گز نخواست خواننده ی محافل اقشار مخصوص باشد و نظر آنها را جلب کند و چیزی بخواند که آنها می خواهند و برایش دیکته می کنند. او بی خیال از تحسین و تحقیر دیگران داخل کارزار موسیقی
شد، دلش را خواند و فقط دلش را.
خیلی جالب است، حتی جوانهای که بیرون از افغانستان چشم به جهان گشوده اند و کوچکترین خاطره و رابطه ی معنوی با احمد ظاهر ندارند، او را دوست دارند، می شنوند،
. احمد ظاهر از جمله ی آن هنرمندان انگشت شماری است که هنر مند تولد شده بود
روحش شاد

source

Ahmad Zahir King of Afghan Music

Author Ahmad Zahir King of Afghan Music

More posts by Ahmad Zahir King of Afghan Music

Join the discussion One Comment

Leave a Reply