آواز : احمد ظاهر
آهنگ : کاش ای تنها امید زندگی
البوم : کست اول موزیک سنتر
ویرایش : مسعود عظیمی

نوازندگان
———–
آرگن :  احمد ظاهر
سکسفون : استاد اسماعیل اعظمی
ترمپټ : استاد فقیر محمد ننگیالی
گیتار : فرید بختیاری
جاز : عبدالله اعتمادی
دُهل : گل علم

source

Massoud Azimi

Author Massoud Azimi

More posts by Massoud Azimi

Leave a Reply