میروی از من و لبریز فغانم، چه کنم؟
میشوی دور و ازین غم نگرانم، چه کنم؟
خواهی آتش به غرورم زن و خواهی بنواز
دوستت دارم و ترکت نتوانم، چه کنم؟
تو طلبگار جوانهای پر آوازه هستی
من که یک آدم بی نام و نشانم، چه کنم؟

source

Tajhaa

Author Tajhaa

More posts by Tajhaa

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply