بی وفا یارم کرده غم بارم
بشنو ای آشنا از دل زارم
بین ما هر چه بود، زیر چرخ کبود
شد نهان ای دریغ هر چه بود و نبود
روز و شب نالان، اشک و خون باران
سینه یی همچو خون من ز غم دارم

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Leave a Reply