0آهنگ بیا که بریم به مزار با چشم گریان ملا محمد جان ..♥♥♥ …✿ܓ✿
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 4 Comments

Leave a Reply