بگو که گل نفرستد کسی به خانه من
که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من

چو شبنمی که چکد عطر غبچه های سپید
ببین به سینه پر اشک دانه دانه من

زی برگ بار تنت زوق زندگی خیزد
بیا و بال پر افشان دمی به لانه من

source

Tajhaa

Author Tajhaa

More posts by Tajhaa

Join the discussion 5 Comments

Leave a Reply