0بگو که گل نفرستد کسی به خانه من
که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من

چو شبنمی که چکد عطر غبچه های سپید
ببین به سینه پر اشک دانه دانه من

زی برگ بار تنت زوق زندگی خیزد
بیا و بال پر افشان دمی به لانه من

source

Tajhaa

Author Tajhaa

More posts by Tajhaa

Join the discussion 5 Comments

Leave a Reply