بخــــود گفتم پس از چنـــدی فراموشت کنــم کردم

به اندوه جــــدایی ها هم آغـــوشت کنـم کـــــــردم

اگـــر می خواستی رسوا کنــی نام مـــرا کـــردی

و گــر می خواستم چون شعله خاموشت کنم کردم

پس از آن آرزومندی که در پـــی داشت نومیـــدی

دلم می خواست در مرگم سیه پوشت کنـم کـــردم

مرا دریست کو درمان نــدارد جـز فـرامـــــوشـی

دلت میخواست گر روزی فراموشت کنــم کـــردم

source

رادیو صدای افغان

Author رادیو صدای افغان

More posts by رادیو صدای افغان

Leave a Reply