0از تـــو دورم مــن و دیوانـــه و مــدهوش توام
آنچنان محــو تو گشتم کــــــه در آغــوش تـوام

یکــــدم از دل نبـــرم یــــاد دل آویـــــز تـــــرا
گر چه چون عشق ز دل رفتــه فـراموش تـوام

Would you like to subscribe this channel,

یک خواهش دوستانه لطفاً، اگر میخواهید به این کانال یوتیوب اشتراک کنید ممنون شما خواهم بود. سپاس از توجه تان

_________________________________________________________________________________________________

Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song Az Tu Dooram
Artist Ahmad Zahir
Licensed to TuneCore (on behalf of Ahmad Zahir)
YouTube by and 3 Music Rights Societies

source

Kabul7tech

Author Kabul7tech

More posts by Kabul7tech

Leave a Reply