0

در داخل استدیو های افسانوی رادیو افغانستان 105,2mhrzFM استدیوی 48 رادیو افغانست…

در داخل استدیو های افسانوی رادیو افغانستان 105,2mhrzFM🎬📻🎙 استدیوی 48 رادیو افغانستان هیچ ګاه خاطرات استاد اولمیر,استاد قاسم افغان, استاد یعقوب قاسمی,احمد ظاهر, استاد ناشناس, استاد ساربان,استاد رحیم غمزده, استاد…

Read More