0

Ahmad Zahir – Ay Aahe Sahar – Radio Vol 5

ﯼ ﺍﻩ ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺍﺧﺮ ﺍﺛﺮﯼ ﺑﺨﺶ ﺍﯼ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﺒﮕﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺛﻤﺮﯼ ﺑﺨﺶ ﺍﯼ ﺳﺎﻗﯽ ﺍﺯﺍﻥ ﺟﺎﻡ ﻭ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻦ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯﺍﻥ…

Read More