0

۱۵ روز قبل از ثبت نمودن آهنگ لیلی جان, در استیدیوی رادیو افغانستان® و تلویزیون افغانستان® که جدیداً افتتاح شده بود و نشرات امتحانی📺داشت!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply