0

یک نظر کوتاه از شما دوستان ارجمند که در صفحه حضور دارید, به نظر شما عکس های که نشر شده قبلاً در فیسبوک دوستان مختلف از احمد ظاهر جان , در دستکارې و جعل نمودن عکسها از قبیل دستکاری چشمان احمد ظاهر در عکسها, دستکاری در رنگ های عکس های احمد ظاهر, و همچون موارد که بسیار کار نادرست و سرقت به حساب میآید!Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply