0

🎹🎼🎯📸یک عکس کاغذ پيچ جدید تقدیم دوستداران احمد ظاهر, تشکر از بلقیس ظاهر خواهر کوچک احمد ظاهر که این عکس زیبا را از البوم خانوادگی ایشان نشر نمودند!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply