0

کست یازدهم (لیلی۱۳۵۶) افغان موزیک ®
⏹⏸⏪⏩▶️🔴🎶
فهرست:
روی اول:
۱. گل سنگم
۲. لیلی لیلی دلبرو دلدارمن استی(با ژیلا)
۳. بیتو بنشینم
۴. من شادم
۵. شهر طلایی
۶. نغمه
روی دوم:
۱. تنها شدم
۲. من نگویم
۳. خود خواه
۴. می خندم
۵. شنیده ام(با ژیلا)
۶. نغمه
قیمت ها: ۱۵۰ افغانی الی ۱۳۰ افغانی.
—————–
کست یازدهم افغان موزیک ترکیب شده از کست های ذیل میباشد.

کست ۷ افغان موزیک® – سلطان قبلم
کست ۸ افغان موزیک® – از غمت ای نازنین
کست ۱ آریانا موزیک® – سر سر پشته
کست ۳ موزیک سنتر® – لیلی لیلی… More


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply