0

کست چهارم موزیک سنتر – با ستاره ها 1356
نغمه شماره یک: روی اول
اکاردیون: احمد ظاهر
آرګن و پیانو: جمال معصومی
بیس ګیتار: احمد شاه
ترمپت: استاد فقیر محمد ننګیالی
ګیتار و فلوت: اعظم پروَنتا
جاز: هاشم بها و عبدالله اعتمادی
سکسفون: استاد اسماعیل اعظمی
مسول ثبت: محترم انجینییِر سید علی عالمی
با تشکر آ‌‌‌‌‌‌ډمین: م.خالد ببرکزی ځدراڼ


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

 • Aziz Hasam says:

  استاد ننگیالی ‌‌اسمعیل خان و عبدالله اعتمادی در این کست صرف دو آهنگ را موزیک کارکرده اند
  گل سنگ
  پارچه غربی
  بقیه همه از ارکست ستاره ها می‌باشد
  جمال معصومی
  اعظم پرونتا
  هاشم بها
  احمدشاه

  اکوردیون : جمال معصومی نواخته

 • Shahrokh Azizi says:

  انقدر زیبا هست که مرا به آسمانها میبرد

Leave a Reply