0

کست چهارم موزیک سنتر – با ستاره ها ۱۳۵۶
نغمه شماره دو: روی دوم
اکاردیون: احمد ظاهر
آرګن و پیانو: جمال معصومی
بیس ګیتار: احمد شاه
ترمپت: استاد فقیر محمد ننګیالی
ګیتار و فلوت: اعظم پروَنتا
جاز: هاشم بها و عبدالله اعتمادی
سکسفون: استاد اسماعیل اعظمی
مسول ثبت: محترم انجینییِر سید علی عالمی
با تشکر آ‌‌‌‌‌‌ډمین: م.خالد ببرکزی ځدراڼ


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply