کست پنجم محصول افغان موزیک
عرضه شده به بازار سال ۱۳۵۴▶️⏸⏭⏮⏹
روی اول:
۱.آواره
۲.بهار من
۳.قوالی
۴.ناشنیده
۵.هر چه بود گذشت
۶. یار تو
۷. بی خبر
روی دوم:
۸.برایم گریه کن
۹. پروانه
۱۰. دُخت مقبول
۱۱.گذشت گذشته
۱۲. جادوئی بی اثر
۱۳.از دست ات فغان فغان دارم
۱۴آزاده
__________________________________
د احمد ظاهر انځورپاڼه – تصاویر احمد ظاهر /f نوازندگان:
آرګن: احمد ظاهر
ترمپټ: استاد ننګیالۍ
طبله: استاد آصف
سکسفون: استاد اسماعیل اعظمی
جاز: عبدالله اعتمادی
انجینییر ثبت: سردار یحیی آصفی
لیبل:یحیی آصفی موزیک
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply