0

کست سیزده هم افغان موزیک® ( آهنگ زنده گی ) ۱۳۵۷
⏺▶️⏪⏩⏸⏹🔴🎶🔊🎼
روی اول: SIDE A
۱. بیا بریم به سنگران
۲. من نی نوازم شب های هجران
۳. ای بت بی رحم شکار افگنم
۴. از جهان بی رُخ او صرف
۵. آهنگ زنده گی خواند به گوش من
۶. یاد آن سروِ روان آید
روی دوم: SIDE B
۷. عشق تو بر من زجر ها دارد
۸. ای رشک گُلها دادی فریبم
۹. سرودِ شبنانگاه
۱۰. مست شدم ساقی
۱۱. عشق و مهرت کولی زیبا
۱۲. کرده ام ناله بسی در پی
۱۳.نغمه
————————–
گروه نوازنده گان :
آرگن یا کیبورد : احمد ظاهر
سنتی تایزر : احمد ظاهر
فلوت : مسحور جمال
ترمپت : استاد فقیر محمد ننگیالی
جاز و زنگ : عبدالله اعتمادی
گیتار : اعظم پروَنتا … MoreSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply