0

کست دوم آریانا موزیک ( موسم گل🌹🌼🌸🌺) 🗓۱۳۵۶ – ۱۳۵۷⏺▶️⏯⏩⏪⏸⏹
روی اول Side A
۱. درخت فروردین
۲. خدا به همرایت
۳. پیمان
۴. تو تو دانی تو
۵. گریان آفریدن
۶. شهر بانو
——————-
روی دوم Side B
۷. ای هموطن
۸. جان منی
۹. پوشیده چون جان
۱۰. دست از طلب ندارم
۱۱. موسم گل
۱۲. نغمه
——————
د احمد ظاهر انځورپاڼه – تصاویر احمد ظاهر®
AhmadZahirPictures/f®
—————————-
گروه نوازنده گان:
اکاردیون و هارمونیه : احمد ظاهر
⌨🎹آرگن: مسحور جمال و احمد ظاهر
🎺ترمپت:استاد فقیر محمد ننگیالی
🎷ساکسفون:استاد اسماعیل اعظمی… More
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply