0

کست اول موزیک سنتر [ عاشق رویت من ] تصحیح متن از منبع موثق, ثبت کست ۱۳۵۴
صفحه اول SIDE, A
۱.عاشق رویت من( رادیویئ)
۲. مگر خدا ز رقیبان ترا جدا
۳. ای بلبل خوش الحان
۴. کاش ای تنها امید زندگی
۵. نه راځی جانان زما ( رادیویئ)
۶. خنده به لب های ترا
۷. خبر داری که دینُ عشقُ ایمانم تویئ
———–
# انتشار | داحمد ظاهر انځورپاڼه – تصاویر احمد ظاهر/f
———–
صفحه دوم SIDE,B

۸. پنداشُتم همیشه گُلم
۹. ترا صد بار گفتم
۱۰. قوم به حج رفته
۱۱. بچه نشو ای دل
۱۲. روٌ سر بنه به بالین
۱۳. اگر این آسمان ستاره نداشت
۱۴. ہر جا که سفر کردم
۱۵. بی وفاۓ مکن
۱۶. شب های روشن ( رادیویئ)
——- —… More


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 9 Comments

 • Hamed Raji says:

  چاپ پوش کست در مطبعه دولتی شد.نمیدانم اگر نام مطبعه حالا تغیر کرده باشد

 • Shuaib Rahimi says:

  آفرین

 • Sardar Kbl says:

  کست های احمدظاهر که همه آهنگ هايشان زکراست درصفحه وتصویر شان است بسیارعالی
  جهان سپاس

 • Pashtoon Bahar says:

  بسیار عالی پوش کست در مطبعه دولتی چاپ شده است ولی خیلی زیبا آقای خالد

 • Fatima Nabizad says:

  الله الله ديوانه اين كست هستم شكر تا هنوز دارم اش

 • Fatima Nabizad says:

  خالد جان مي توانم در مسنجر براي تان يك مسج روان كنم

 • Aziz Hasam says:

  کست اول موزیک سنتر در سال ۱۳۵۴ با افتتاح موزیک سنتر ثبت شد . اصلا در سال ۱۳۵۲ هیچ دستکاه ثبت وجود نداشت حتی افغان موزیک .

 • Ahmad Munir Kohsari says:

  سال ثبت کست بعد از ۱۳۵۴ است.
  من دقیق یاداشت دارم، پیدا کردم می‌فرستم برت.

 • Ataulhaq Hashime says:

  سلطان قلبها 😭😭😭😭❤❤❤❤❤🇦🇫روحش شاد یادش گرامی باد

Leave a Reply