0

“کانون فرهنگی احمد ظاهر” به رهبری حجاز احمد جان سحر – که ثبت و راجستر شده ی وزارت محترم اطلاآت و فرهنگ جمهوری اسلامی افغاستان میباشد بلآخره توانست به مناسبت ۳۹همین سالگرد تولد و به شهادت رسیدن احمد ظاهر جان مقبره وی را بازسازی و تهذیب بنماید ممنون از زحمات شان
آدمین !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply